Archives

Categories

  • No categories

Revista Ortodoxia a Patriarhiei Române, invită ierarhii și preoții, profesorii de teologie și doctoranzii români și străini, să trimită studii și articole pentru numerele din anul 2022, avându-se în vedere încadrarea în una din cele șase rubrici ale periodicului, dar și a specificului anului în Patriarhia Română, dedicat rugăciunii și sfinților isihaști.

Revista „Ortodoxia” – şase decenii de apariţie neîntreruptă

 

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

            Ortodoxia, revistă centrală a Patriarhiei Române, împlineşte, în 2009, şase decenii de apariţie neîntreruptă. Iniţiatorul realizării unei astfel de reviste a fost vrednicul de pomenire Patriarhul Justinian Marina.

Se cuvine însă subliniat faptul că înainte ca patriarhul Justinian să lanseze revista Ortodoxia, Facultatea de Teologie din Bucureşti a publicat două volume – în 1942 şi 1943 – având acelaşi nume. Fiecare volum reunea seria de conferinţe susţinute în anul respectiv la sala Dalles de profesori ai Facultăţii de Teologie. În cuvântul introductiv al primului volum, decanul de atunci, Şerban Ionescu, argumenta demersul profesorilor: „Împrejurările prin care trecem cer o lămurire a ideilor creştine. (…) Ortodoxia românească simte chemarea unei înalte misiuni în Răsăritul european”. Nevoia de precizare şi, în acelaşi timp, de mărturisire a credinţei ortodoxe se reflectă în temele conferinţelor (Spiritul ecumenic, Ce este Ortodoxia?, Monahismul ortodox, Misionarismul ortodox în Transnistria, Sectele un pericol naţional şi social, Stat şi Biserică, Vitalitatea Bisericii Ortodoxe, Ortodoxismul sub aspect social) şi justifică titlul dat volumului. Cel de-al doilea volum a devenit deja tematic: Creştinism şi românism. Din păcate, probabil din cauza situaţiei tulburi din acei ani, această serie a Ortodoxiei s-a încheiat cu cele două numere.

            La începutul anului 1949, odată cu Studii Teologice, revista Facultăţilor de Teologie, Patriarhul Justinian lansa şi revista Ortodoxia. În cuvântul înainte al primului număr, Întâistătătorul Bisericii noastre lega apariţia revistei de Conferinţa reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe din vara anului 1948 de la Moscova, prilejuită de sărbătorirea a 500 de ani de autocefalie de către Biserica Rusă.

            Referindu-se concret la obiectivul revistei, patriarhul Justinian sublinia că „Ortodoxia năzuieşte să fie stegarul vrerilor noastre – ale păstrătorilor tezaurului sacru lăsat de Mântuitorul – de a vedea Bisericile Ortodoxe înmănunchiate într-un front solidar, mărturisind prin fapte grăitoare, unitatea ecumenică a creştinismului” (p. 10).

            După cum se poate constata, încă de la început, a existat dorinţa ca Ortodoxia să aibă numere tematice (Conferinţa ortodoxă de la Moscova – nr. 1/1949, Adevărul asupra unirii religioase de la 1700 – nr. 4/1949 sau nr. 2/1951, care a fost dedicat integral aniversării a 1500 de ani de la Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon).    

De-a lungul anilor, Ortodoxia a găzduit mai multe rubrici, printre care amintim: „Probleme interconfesionale”, „Misionarism ortodox”, „Biserica şi viaţa”, „Cronica Bisericilor ortodoxe”,  „Însemnări despre cărţi şi reviste”, „Note şi comentarii”.

În paginile revistei au publicat nume de prestigiu ai teologiei româneşti, ca: Pr. prof. D. Stăniloae, Pr. prof. I. G. Coman, Pr. prof. D. Fecioru, Pr. prof. Teodor M. Popescu, Prof. N. Chiţescu, Pr. prof. Petre Vintilescu, Pr. prof. I. Rămureanu, Diac. Nicolae Balca, Pr. prof. Mircea Chialda, Pr. prof. Ion Bria, Pr. prof. Atanasie Negoiţă, Pr. prof. Ene Branişte, Pr. prof. Milan Şesan, Pr. prof. Liviu Stan, Prof. Alexandru Elian, Prof. Constantin Pavel şi mulţi alţii.

Prin numărul 1/2009 Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă inaugurează o nouă serie a revistei Ortodoxia. Acest demers, care se impune de la sine, este legată atât de marcarea a şase decenii de apariţie, cât şi de existenţa unui nou cadru ecclesial şi social. În acest context, Biserica Ortodoxă Română este chemată să răspundă provocărilor specifice unei societăţi secularizate, să contribuie la o autentică mărturisire ortodoxă în lumea contemporană şi să promoveze strânse relaţii panortodoxe.

În ceea ce priveşte noua serie, aceasta continuă rubricile consacrate ale revistei, pe care însă le completează cu altele noi, urmărind o recuperare creatoare a izvoarelor patristice, dar şi o sincronizare cu teologia ortodoxă ştiinţifică: „Studii”, „Ortodoxia în dialog”, „Orthodoxia patristica”, „Ortodoxia contemporană”, „Cronica Bisericilor Ortodoxe”, „Însemnări despre cărţi şi reviste”.

Cu bucuria prilejuită de apariţia noii serii a revistei Ortodoxia, rugăm pe Hristos Domnul să binecuvânteze pe ostenitori, pe colaboratori şi pe toţi cititorii acesteia, dornici să cunoască şi să trăiască dreapta credinţă, care este arvuna mântuirii şi a vieţii veşnice.

 

 

Studii

Ortodoxia în dialog

Orthodoxia patristica

Ortodoxia contemporană

Însemnări despre cărți și reviste