Acest site este momentan în construcție!

Cuprinsul numărului 4 din 2015


logosus


Editorial


Studii

 • Pr. prof. Ștefan Buchiu

Fundamentul teologic-antropologic al educației creștine în teologia Sfântul Ioan Gură de Aur

 • Pr. Prof. Dragomir Sando

Educația în parohie și familie versus educația umanistă și școlară

 • Pr. conf. Gheorghe Holbea

Pastoraţia tinerilor în contextul actual al globalizării

 • Pr. prof. Ioan Teşu

Educaţia, între ştiinţă şi artă. Actualitatea principiilor pedagogice ale Sfântului Ioan Gură de Aur

 • Prof. Ilie Bădescu

Familia ca manual divino-uman de îndrumare a cuplului în lumina „Catehezelor maritale” ale Sfântului Ioan Gură de Aur

 • Pr. conf. Constantin Necula

Antropologia educaţională a Sfântului Ioan Gură de Aur – Constanta pedagogiei creştine moderne

 • Conf. Adrian Lemeni

Exigențe misionare ale învățământului religios și teologic, asumate în relația dintre parohie și școală din contextul actual

 • Pr. asist. Liviu Petcu

Părinții Bisericii despre valorificarea filozofiei antice în educația tinerilor


Ortodoxia în dialog

 • Costion Nicolescu

Frumusețea


Orthodoxia patristica

 • Sfântul Ioan Gură de Aur

Omiliile 19-21 la Evanghelia după Ioan


Ortodoxia contemporană

 • Arhim. Zaharia Zaharou 

Ascultarea, sau taina împăcării


Însemnări despre cărţi şi reviste

 • Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman

Predici

 • Natalia Manoilescu-Dinu

Viaţa şi activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica

 • Pr. Mircea Basarab

Scriptură și Tradiție - Importanța și receptarea textului scripturistic în istoria Bisericii

Sinaxar sfinților